Op weg naar een eindproduct


 

Dit eindproduct zal geen standaard lopende band zijn, er zal niet zonder nadenken hier en daar een schroefje vastgedraaid worden. Alle stappen zullen door dezelfde persoon, mijnzelf, worden uitgevoerd. Aan het eind hoop ik dat er een product ligt wat flexibel is en waarmee ik komend schooljaar een mooie start mee kan maken. Een product wat ertoe bijdraagt dat de leerling kunst kan beschouwen en er uitspraken over kan doen. Dit leerdoel zal inderdaad nog wat aangescherpt moeten worden.

 

 

 

Het gaat dus om een lessenserie die aan het begin van het schooljaar gegeven wordt en waarin de leerling aan de hand van meerdere thema’s uit de kunstgeschiedenis een tijdlijn doorloopt/herkent/maakt waarin belangrijke gebeurtenissen zichtbaar worden. Deze gebeurtenissen zullen gekoppeld worden aan de vijf onderwerpen die in het derde leerjaar aan bod komen, beeldende kunst; industriele-ambachtelijke en grafische vormgeving; mode; architectuur en fotografie.

Het Montaigne lyceum heeft een tiental uitgangspunten die belangrijk zijn voor haar onderwijs. Het gaat hier om de tien van Montaigne:

1 Ons onderwijs is leerlinggericht.

2 We geven ruimte aan en besteden aandacht aan verschillende leerstijlen.

3 Leerlingen leren zoveel mogelijk door doen.

4 We willen gebruik maken van wat de omgeving ons te bieden heeft.

5 We willen gebruik maken van de vele ICT mogelijkheden die we hebben.

6 We hanteren de actieve didactiek.

7 We werken in leerstofgebieden, thema’s en projecten.

8 Leerlingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces en het leren met elkaar.

9 Wij bieden goede zorg.

10 Doorlopende leerlijnen, we zorgen dat het onderwijs aansluit bij de basisschool en het vervolgonderwijs en natuurlijk intern.

Omdat Kunstvakken 2 voor de leerlingen nieuw is wil ik vooraf in kaart brengen wat de leerling al weet op het gebied van de vijf onderwerpen en wat zijn vragen zijn met betrekking tot de onderwerpen. Deze informatie zal ik zeker meenemen. De leerling zal niet dienen als bron voor het curriculum. Omdat de instructie kan in dat geval wat vreemd kan overkomen en de noodzakelijke structuur die nodig is om complexe kennis op te bouwen kan hierdoor wellicht niet gevolgd worden. Als docent zul je dan constant moeten improviseren wat uiteindelijke de effectiviteit en de efficiëntie kan ondermijnen.

Ik heb het gevoel dat de Spiral Curriculum zoals Bruner deze voorstelt mij kan helpen om het curriculum voor kunstvakken 2 vorm te geven. Deze is vanuit de constructivistische visie opgezet. Bruner gaat uit van het feit dat leerlingen nieuwe ideeën vormen op al bestaande kennis en dat leren een actief proces is. Door deze twee sluit het aan op de visie van waaruit ik wil gaan werken. Aangezien ik me hier nog niet niet voldoende in heb verdiept is dat de volgende stap die ik ga nemen.

Zijn er mensen die aanvullende ideeën hebben om mijn opzet de status van zelfstandige regie mee te geven?

Advertenties