Zelfstandige regie

 

Ype Driesen maakt fotostrips, hierbij gaat hij uit van de actualiteit. Hij beslist hoe de foto eruit gaat zien, bedenkt de setting en past deze indien nodig digitaal aan zijn wensen aan. Zelf is hij een van de hoofdpersonen in de stripjes, een vriend die de andere rol op zich neemt doet ook dienst als een critical friend die de strips samen met Ype beoordeeld. Hij geeft feedback waar Ype zich iets of niets van aantrekt.

Zo zie ik ook mijn tocht door LA2. Ik kies dan ook voor de zelfstandige regie, ik bepaal aan de hand van mijn eigen visie en de visie van de school op welke manier ik mijn opdracht uit ga voeren. Aan de hand van het Dick en Carey model stel ik mijn curriculum en instructiemodel op. Mijn critical friends zijn diegene die mijn leerproces volgen en mij bijsturen en van feedback voorzien.

Het eindproduct zal de start van het vak Kunstvakken2 worden. Deze lessen gaan van start in het derde jaar van de MAVO. De leerlingen hebben hier dan bewust voor gekozen en zij kijken veelal uit naar het praktijkgedeelte van het vak waarbij zij zich verder kunnen ontwikkelen in tekenen of handvaardigheid. Het ene uur theorie is niet iets waar ze over het algemeen erg enthousiast over zijn. Hierin wordt ze geleerd hoe kunst te beschouwen. Het vak kunstvakken 2 wordt pas sinds het schooljaar 2010-2011 bij ons op school gegeven. Er is nog geen curriculum behalve de visie van de school en de eindtermen die gehaald dienen ten worden ten tijde van het eindexamen. Dit wil ik tijdens LA2 gaan ontwikkelen, daarnaast zullen de eerste theoretische lessen van het schooljaar uitgewerkt worden met behulp van het Dick & Carey model.

Advertenties