Points of Interest

Wanneer je op weg gaat en je sluit je TomTom aan kun je kiezen voor de diverse Points of Interets die je onderweg tegenkomt. Hier kun je even van de route afstappen en een beetje cultuur snuiven of heerlijk tot rust komen en een hapje eten.

Het schilderij hiernaast heeft de naam ‘Points of Interest’, en is van de australische schilder Trevor Richards, zijn doel was om met de cirkel als basisfiguur een bijzonder geheel te creëren waarin geen van de cirkels de meeste aandacht naar zich toetrekt.

 

Zo wil ik ook om te gaan met de verschillende onderdelen die tijdens het werken aan uitdagend onderwijs op mijn pad komen. Niet te ver van mijn doel afdwalen maar blijven focussen en een afgebakend stukje rond mijn Point of Interest ontdekken.

Enige tijd geleden heb ik de documentaire ‘The Finland Phenomenon’ bekeken. Hierin staat een Finse school centraal. Op de Finse scholen worden zelden toetsen afgenomen of is er sprake van huiswerk tot de leeftijd van ongeveer 16 jaar. Er is maar een verplichte standaardtest, deze wordt afgenomen wanneer de leerling 16 is. Het verschil tussen de zwakste en de sterkste leerling is het kleinst in de wereld. Docenten staan maar vier uur per dag voor de klas en hebben 2 uur per week voor professionele ontwikkeling. Alle docenten hebben een master diploma. En zo zijn er nog veel meer onderdelen die het Finse onderwijs interessant maken om eens naar te kijken en te onderzoeken waar we als Nederlandse school ons voordeel mee kunnen doen. Daarnaast zijn er ook in Nederland scholen met een interessante manier van werken, bijvoorbeeld het IJburg College in Amsterdam, die ik voor de oriëntatie  op het curriculum wil gebruiken.

Ik heb zeven jaar geleden gesolliciteerd op het Montaigne Lyceum omdat ik de aanpak interessant vond. Overkoepelende projectweken, alle leerlingen van de verschillende niveaus per leerjaar door elkaar en dan een week lang binnen een thema werken. Het werken in leerdomeinen waarin leerlingen hun leren in meerdere of mindere mate zelf kunnen sturen. Het feit dat de leerling centraal staat en dat er rekening gehouden wordt met de diverse leerstijlen. Dit klinkt constructivistisch, een visie die mij aanspreekt. In hoeverre werk ik momenteel zelf vanuit deze visie en hoe ik ik de visie versterken in de op te zetten lessenserie voor kunstvakken 2 gaan? Alle stappen die ik in dit ontwikkel proces zet zal ik duidelijk beargumenteerd verantwoorden op mijn blog. De lessen die ik ontwikkel wil ik delen met mijn collega’s die het vak Kunst in de HAVO en VWO geven. Om mijn collega’s van de MAVO te inspireren hang ik alles wat ik gedurende een periode tijdens de instructielessen maak aan de wand van het instructielokaal.Daarnaast zal ik op mijn blog regelmatig een update plaatsen van de activiteiten die ik tijdens deze lessen uitvoer.

Binnen het Montaigne Lyceum gaan een aantal veranderingen plaatsvinden. Een ervan is dat er in de onderbouwteams projectonderwijs aangeboden gaat worden. Deze projecten zullen door de docenten zelf ontwikkeld worden. Samen met mijn collega Manon Verschoor ga ik het opzetten van deze projecten begeleiden en ervoor zorgen dat ze ontwikkeld worden vanuit de visie van de school. Hierbij zullen wij gebruik maken van een nog nader te bepalen ‘instructional design model’. Tijdens het coachen van onze collega’s is het belangrijk dat we onze kennis goed op orde hebben. We zullen direct antwoord moeten kunnen geven op vragen en uitspraken doen die overeenkomen met die van de ander.

Advertenties