4CID model van onderwijsontwerp

Goed passend bij de constructivistische visie op onderwijs is het model 4C-ID, van Merriënboer . Onderstaand filmpje gaat in op dit model.

Symposium 4C-ID: Hoe implementeer je een blauwdruk gemaakt met het 4C-ID-model?
27 april 2012
studiecentrum Utrecht
Thema
Het thema van het symposium is: Hoe implementeer je een blauwdruk, gemaakt met het 4C-ID-model? Beroepsgericht werken, authentieke taken, integratie van theorie en praktijk zijn kernelementen van ontwerpen voor onderwijs of trainingen gemaakt met behulp van het model. Als blauwdrukken worden uitgeerkt in concrete lesmaterialen of onderdeel worden van een leeromgeving, worden er vaak randvoorwaarden aan gesteld, die soms strijdig zijn met de manier van denken die in de blauwdruk is toegepast. Het is daarom interessant om met elkaar te bespreken in hoeverre de ideeën uit de blauwdruk bij het implementeren overeind blijven. Als bij elke editie van dit symposium komen nieuwe ontwikkelingen van het model uit onderzoek en toepassingen aan de orde.
Voor en door gebruikers
Met het 4C-ID model kan een ontwerp gemaakt worden voor competentiegericht onderwijs of opleiden. Het tienjarig bestaan van het model in 2007 was de aanleiding voor een eerste symposium voor en door gebruikers. Dit symposium voor en door gebruikers wordt inmiddels voor de vijfde keer georganiseerd.
Het doel van de bijeenkomst is gebruikers van het 4C-ID model een ontmoetingsplaats te bieden, om elkaar te inspireren met voorbeelden van succesvolle ontwerpen, gemaakt met behulp van dit model.

Onderstaande artikelen zijn geplaatst na de opmerkingen van Beer.

ROTOR-cyclus

Leerlijnen van de Bie en de Kleijn

Advertenties