De dialoog

 

Jeanne van Heeswijk is geïnteresseerd in nieuwe denkbeelden en ideeën die ontstaan als mensen met elkaar in dialoog gaan. Voor dit werk koos ze voor aardappels omdat aardappelrassen voor bepaalde kwaliteiten staan en hierbij passende namen dragen. De Eigenheimers zijn kunstenaars, de Bintjes de educatoren.

 

 

 

Toch weer even op het juiste pad gebracht door een artikel over filosofie en de dialoog in het onderwijs. Het is de taak van de docent om leerlingen uit te dagen, ze te verbazen en uit te vinden hoe ze deze leerlingen kunnen raken. Een goede dialoog is een prima manier om dit voor elkaar te krijgen. Paolo Freire geeft aan ‘dat de dialoog het cement tussen de leraar en de leerling is. In plaats van een eenzijdige overdracht van kennis van de ‘wetende’ naar de ‘onwetende’ partij vraagt de dialoog een veel meer dynamische aanpak van hetgeen er geleerd dient te worden’.

Daarnaast wordt in het schema van White (1992) duidelijk dat  in een constructivistische setting de lerende eigen ervaringen inbrengt en verwerkt bij de constructie van kennis. De opgebouwde kennis kan verschillen van die van de instructieverantwoordelijke. Ook van belang is dat de deze zelf nieuwe kennis heeft opgebouwd op basis van de instructie-ervaringen.

Het moet dus wel mogelijk zijn om een enkel vak in de constructivistische visie te vatten en hierin ook de relatie met de Pedagogie van de onderdrukten (1970) van Paolo Freire te leggen. Het sluit voor mijn gevoel steeds beter op elkaar aan.

Nu alleen nog een mooi thema om onder handen te nemen voor het instructie ontwerp.

Advertenties