Verbinden

KARIN-VAN-DAM-e1359461520911

 

Als Karin van Dam naar de werkelijkheid kijkt, dan ziet ze een onvoorstelbare hoeveelheid verbindingen in de vorm van bekabelingen, pijpleidingen, trechters, sleuven, liften, ladders, steigers, trappen, netten weefsels, touwen, spanbanden, kettingen, tussenstukken en klemmen. Ze past die verbindingen toe in haar werk, waardoor die een heel eigen leven gaan leiden.

 

 

Vanaf 2006 heeft het onderwijs wettelijk de taak aandacht te schenken aan burgerschap. Onder burgerschap wordt verstaan ‘De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’ (Onderwijsraad, 2012). Het Montaigne Lyceum heeft als slogan, ‘leren van jezelf’, ‘leren van elkaar’ en ‘leren in de wereld’. burgerschap heeft alles te maken met ‘leren in de wereld’ maar ook ‘leren van elkaar’. Er wordt momenteel gezocht naar aanknopingspunten om de verbinding te leggen tussen het schoolse leren en het dragen van verantwoordelijkheid in de samenleven, het uitvoeren van onder andere maatschappelijke stages is hier een onderdeel van. Jezelf verbinden aan de maatschappij staat hier centraal, jezelf verbinden zodat er iets nieuws kan ontstaan, een maatschappij waarbij je betrokken bent en waar je je verantwoordelijk voor voelt.

Binnen het Montaigne onderwijs is het belangrijk dat de leerling maatschappelijk betrokken is. Hierbij is een verdeling gemaakt op een aantal onderdelen, aandacht en respect tonen voor elk individu en levensovertuiging, betrokken bij de school en de samenleving, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor anderen en voor de wereld. Uiteindelijk zal de leerling klaar zijn voor de maatschappij en deze ‘open’ tegemoet treden.

In overleg met de schoolleiding heb ik besloten in het kader van de Master Leren & Innoveren een beleidsadvies te schrijven voor het Havo team. Hier is kortgeleden een waarderingssysteem opgezet wat leerlingen moet stimuleren om actief deel te nemen aan de maatschappij binnen de school.

Hoe gaan we de grenzeloze generatie  (Spangenberg & Lampert, 2009) die zich overwegend individualistisch, hedonistisch en materialistisch opstelt, zich minder bekommert om het leveren van een actieve bijdrage aan de gemeenschap dan de oudere generaties en waarbij het heel belangrijk is jezelf goed te voelen, doen inzien dat het belangrijk is dat ze betrokken zijn bij de maatschappij, dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van de maatschappij. Deze beleidsnotitie richt zich op de Havo, maar is het niet veel noodzakelijker dat we ons richten op de jongeren die zich afkeren van de maatschappij, die het gevoel hebben niet mee te tellen, moeten we ons niet liever op hen richten?

Advertenties