Thema 2

Analyse van het eigen curriculum

Een analyse van het eigen curriculum is een belangrijke manier om te identificeren welke ontwerp opgaven er zijn in de eigen organisatie. Aan het einde van het onderwijstraject zullen lerenden moeten voldoen aan eindtermen, eindkwalificaties en opleidingsprofielen. Ook internationaal is er een kwalificatie vastgesteld naar niveaus. Het curriculum is het leerplan. Dit is geen neutraal document. Impliciet of expliciet, bewust of onbewust liggen er keuzes ten grondslag aan de vormgeving en inrichting van het curriculum. Keuzes die door krachten op macro-, meso-, en microniveau bepaald worden. Het is voor de analyse belangrijk om die keuzes te expliciteren. Een volgende stap: hoe verhoudt het beschreven curriculum zich tot het uitgevoerde curriculum en tot de opbrengsten bij de lerenden? Welke werkwijze gebruik je om het curriculum te analyseren?

Advertenties