Thema 3

Onderwijskundig ontwerpen en visies op leren en instructie

Achter visies op leren en instructie ligt een filosofische discussie over kennis. Wat is kennis? Wanneer noemen wij iets kennis? Hoe komen we tot kennis? Afhankelijk van het standpunt dat in deze discussie ingenomen wordt, zijn in de afgeleide toepassingen ook op het gebied van leren en instructie verschillende visies te onderscheiden. Drie belangrijke verschillende visies op leren en instructie zijn behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. aan deze visies zijninstructie aanpakken verbonden.

Een onderwijskundig ontwerp is impliciet of expliciet en onbewust of bewust verbonden aan een (mix van) visie(s) op instructie en leren. In dit thema gaat het om de verschillende visies op leren en instructie en de wijze waarop zij zich verhouden tot de verschillende modellen voor onderwijskundig ontwerpen. In hoeverre ontwerp jij onderwijs vanuit een visie? En welk model past het beste bij jouw visie en waarom? Komt jouw visie overeen  met de visie van de opleiding waar jij werkt? Welke consequenties heeft dit voor je manier van ontwerpen van een leerplan, de instructieaanpak in je leerplanontwerp en de werkvormen dat je in het kader van dit leerarrangement gaat ontwerpen? Wat worden leidende principes en waarom?

Advertenties