Thema 1

Wat is onderwijskundig ontwerpen?

Het ontwerpen van onderwijs gebeurt op verschillende manieren en op verschillende niveaus in het onderwijs. In alle gevallen wordt onderwijs gemaakt omhet leerproces van de onderwijsdeelnemers te bevorderen. Je kunt onderwijs op een heel spontane, intuïve manier; vanuit je eigen visie op het leren van de onderwijsdeelnemers of op basis van je eigen ervaring van wat wel of niet werkt, ontwerpen. Het kan ook op een zeer bewuste, weloverwogen, gestructureerde manier met behulp van een beproefd model. Je maakt daarbij per stap nauwkeurige afwegingen en neemt de noodzakelijke beslissingen, waarbij je ook theoretische inzichten over instructie en gegevens vanuit onderwijskundig onderzoek betrekt.

Advertenties